Netwerk

Partners

 

Rondom OCI wordt gewerkt aan een netwerk van partners, allemaal dienstverleners op tal van gebieden, waar partijen in de creatieve industrie gebruik van kunnen maken. Ook hier geldt, samen realiseer je meer dan alleen. De partners verbinden zich voor minimaal 3 jaar aan OCI. Zij zijn specialist op specifieke terreinen, bijvoorbeeld:Ÿ 

  • ·       Opleiding en trainingŸ

  • ·       PersoneelsadministratieŸ

  • ·       AccountancyŸ

  • ·       Financiëel adviesŸ

  • ·       Pensioenen en verzekeringenŸ

  • ·       Juridisch advies

  • ·       Milieu, veilig en gezond werken, duurzaamheid

 

Partners betalen minimaal € 5.000,- per jaar aan OCI, met een minimum van 3 jaar.

#Samenwerkingen

 

Partijen, instellingen, gemeentelijke contactpersonen en PZ-platformen die betrokken zijn bij de creatieve industrie kunnen contactpartner worden van OCI. Zij kunnen participeren bij projecten die door of via OCI worden georganiseerd. Indien de samenwerkingspartners een link op de website van OCI hebben betalen zij hiervoor een bijdrage van € 100,- per jaar.

© 2020 Stichting OCI | https://www.stichtingoci.org/