Over OCI, de Stichting Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie

OCI richt zich op de creatieve industrie en dan met name op sectoren als gaming, audio visueel, grafimedia, vormgeving, fotofinishing, de sign-sector, internetbedrijven, reclame, uitgeverij & journalistiek, verpakkingsbedrijven, kantoorvak- en boekhandel.

OCI heeft een bestuur en wordt ondersteund door een Raad van Advies waarin zowel werkgevers- als werknemersorganisaties vertegenwoordigd kunnen zijn. Zo vormt OCI zowel inhoudelijk als financieel over de volle breedte een toegevoegde waarde, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ervaring van onze partners met Europese subsidiebronnen.

OCI profileert zich bij overheden op alle niveaus om onder andere aandacht te vragen voor de positie van creatieve MKB-bedrijven en ZP’ers. Daarnaast beschikt OCI over een breed netwerk en directe lijnen met relevante ministeries, overheden, kenniscentra en hogescholen enz.

OCI richt zich op werkgevers, werknemers en zelfstandigen in de branches: 

 • audio visueel 

 • grafimedia

 • vormgeving 

 • fotofinishing 

 • sign-sector 

 • internetbedrijven 

 • reclame 

 • uitgeverij & journalistiek 

 • kantoorvak- en boekhandel 

 • ICT sector

 • animatiesector

 

Speerpunten

OCI heeft zich vanaf 2019 primair gericht op het vaststellen, uitwerken en concretiseren van een innovatie agenda met en door bij OCI betrokken partijen, ondernemingen, professionals, kennisinstellingen en de topsector creatieve industrie. De innovatie agenda kent een rode draad, namelijk "communicatie en informatietechnologie". De agenda zal bottom-up uitgewerkt gaan worden vanuit de diverse sectoren. OCI is daarbij de coördinerende en waar mogelijk faciliterende partij. Subsidies zullen waar mogelijk gegenereerd worden waarbij subsidie geen doel maar een middel is om de innovatie mede vorm en inhoud te geven.