Daadkracht, betrokkenheid, professionaliteit en innovatie!

Ondernemen kun je niet alleen. Hoe creatief je ook bent. Zelfstandige professional of grote ondernemer, één en één = meestal drie.

Kennis en ervaring uitwisselen, samenwerken, als één partij optreden bij financiering en onderzoek. Niet alleen het wiel (opnieuw) uitvinden. Profiteren van elkaars kunde en kennis, deel uitmaken van een creatief collectief.

Daarvoor is de Stichting Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie (https://www.stichtingoci.org) opgericht.

Als ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie ondersteunt Stichting OCI de belangen van werkgevers en werknemers in de creatieve industrie en ook zelfstandige professionals kunnen participeren in de activiteiten van OCI. Het ontwikkelingsfonds biedt een win-win-effect voor ondernemingen, sectoren en  branches. Door bestaande en ontwikkelde kennis en kunde uit te wisselen, kan geld worden bespaard en nieuwe deuren worden geopend. 

OCI: het creatief collectief voor samenwerking en innovatie!

De voornaamste speerpunten voor OCI zijn:

  • stimuleren van innovatie bij ondernemingen in bijvoorbeeld de grafimedia, vormgeving, fotofinishing en de sign-sector, etc. 
  • ontwikkelingen opleiding en training
  • afstemming en samenwerking tussen ondernemingen, sectoren en branches
  • uitwisseling van kennis en kunde tussen ondernemingen, sectoren en branches